آموزش ثبت سفارش آنلاین نریشن

آموزش سفارش آنلاین نریشن در بانک صدای گویندگان

سفارش آنلاین نریشن در بانک صدا بسیار ساده است فقط کافیست این آموزش را با دقت دنبال کنید.

ابتدا در صفحه اصلی صدای گویندگان مختلف را بشنوید و گوینده مورد نظر را انتخاب کنید ، دقت داشته باشید که فقط تعداد محدودی از گویندگان در صفحه اصلی نمایش داده می شود ، به همین سبب می توانید با استفاده از فرم جستجو نتایج دقیقتری نسبت به پروژه خود داشته باشید :