راهنمای دانلود فایل نریشن

جهت دانلود فایل سفارش خود این آموزش را دنبال کنید

پس از آنکه پیامک آماده شدن پروژه خود را دریافت نمودید ، با ورود به ناحیه کاربری امکان دانلود پروژه را طبق تصاویر و مراحل زیر خواهید داشت :

1-ورود به ناحیه کاربر

ورود به پنل کاربری بانک صدا

2- منوی سفارشات من

ورود به لیست سفارشات من

3- مشاهده سفارش

مشاهذه سفارش نریشن

4- دانلود فایل پروژه

دانلود فایل پروژه گویندگی در سای بانک صدا

 

 

در این مرحله به مدت زمان تائید پروژه دقت نمایید چرا که شما با پایان این مدت دیگر امکان درخواست اصلاحیه نخواهید داشت .

 

در هر مرحله از سفارش واحد پشتیبانی بانک صدا در کنار شما خواهد بود