روش بارگذاری نمونه کار توسط گویندگان

آموزش بارگذاری نمونه کار توسط گویندگان

برای فعالیت در بانک صدا یکی از شرایط شروع همکاری ارائه نمونه کار و همچنین دریافت کد گویندگی می باشد . به همین سبب پس از مرحله تکمیل اطلاعات پروفایل و آواتار نوبت به افزودن نمونه کار می رسد .

دقت داشته باشید اولین نمونه کار شما می بایست یکی از متن های ارائه شده در صفحه متن های نمونه کار گویندگان باشد .