گوینده کد 644

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر , گوینده تلفن گویا, دوبلور , گوینده کاراکتر های کارتونی

زبان : فارسی

گوینده کد 644


قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۲۹۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 2 روز کاری