گوینده کد 101

  گویندگان انگلیسی زبان
 گویندگان صدا آشنا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی, انگلیسی

گوینده کد 101


قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۸۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 2 روز کاری