گوینده کد 101

گویندگان انگلیسی زبانگویندگان صدا آشنا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی, انگلیسی

گوینده کد 101


قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۳۵۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 2 روز کاری