جستجوی گوینده

با استفاده از فرم زیر گویندگان مورد نظر خود را جستجو نمایید.

گوینده کد 734

 گوینده بانک صدا
  گویندگان کودک و نوجوان

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی

گوینده کد 734


11 ساله

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۲۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : روز کاری

نمونه کارهای من