گوینده کد 761

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر , گوینده تلفن گویا, دوبلور , گوینده کاراکتر های کارتونی

زبان : فارسی

گوینده کد 761


حدود ۶ سالِ تو عرصه صدا و گویندگی و هرانچه که مربوط ب گویندگیِ فعالیت دارم.

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۳۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری