گوینده کد 613

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : دوبلور

زبان : فارسی

گوینده کد 613


گوینده رادیو . دوبلور

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۱۵۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 2 روز کاری