گوینده کد 802

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : انگلیسی

گوینده کد 802


گوینده و مدرس زبان انگلیسی بیش از 10 سال

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۲۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 2 روز کاری