گوینده کد 200

 گویندگان صدا آشنا
 گوینده بانک صدا
 گویندگان رادیو و تلوزیون

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی, عربی

گوینده کد 200


گوینده رادیو و تلویزیون ایران

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۹۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 4 روز کاری