گوینده کد 200

گویندگان صدا آشنا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی

گوینده کد 200


گوینده رادیو و تلویزیون ایران

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۱٬۰۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 4 روز کاری