گوینده کد 102

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی

گوینده کد 102


گوینده و دوبلور

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۱۵۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری