گوینده کد 147

  گویندگان انگلیسی زبان
 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر , گوینده تلفن گویا, گوینده کتاب صوتی , دوبلور

زبان : فارسی, انگلیسی

گوینده کد 147


گوینده تخصصی دو زبانه تیزر و موشن گرافیگ

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۸۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری