گوینده کد 996

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر , گوینده دکلمه , گوینده کتاب صوتی , دوبلور

زبان : فارسی

گوینده کد 996


بنده بهمن احمدی کارشناس ارشد شیمی متولد و ساکن کرج . بنده در این زمینه یعنی در زمینه گویندگی کار خود را با دوبله آغاز کردم که به دنبال آن در مسابقه جادوی صدا نیز شرکت داشتم و همچنین در زمینه تیزر، دکلمه و ... نیز فعالیت دارم.

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۲۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 4 روز کاری