گوینده کد 151

 گویندگان صدا آشنا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر , گوینده دکلمه

زبان : فارسی

گوینده کد 151


نریتور٬ گوینده تیزرهای تبلغیاتی رئال و موشن گرافیک و تیزرهای صنعتی و سابقه کار در رادیو

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۴۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری