گوینده کد 175

 گویندگان صدا آشنا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی

گوینده کد 175


قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۲۵۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : روز کاری

در حال حاضر گوینده مورد نظر در دسترس نیست !

نمونه کارهای من