گوینده کد 181

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی

گوینده کد 181


سابقه ی کار در شبکه های سیما

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۲۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری