گوینده کد 1105

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی

گوینده کد 1105


گوینده و نریتور تیزرهای تبلیغاتی و فیلم های صنعتی

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۱٬۲۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 2 روز کاری

نمونه کارهای من