گوینده کد 111

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی

گوینده کد 111


سابقه فعالیت در زمینه تیزر .. نریشن کلیپ همایش مستند

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۲۵۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری