گوینده کد 190

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی

گوینده کد 190


گوینده.مجری صحنه.نویسنده.شاعر

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۱۲۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری

نمونه کارهای من