گوینده کد 207

  گویندگان انگلیسی زبان
 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر , گوینده دکلمه , گوینده تلفن گویا, دوبلور

زبان : فارسی, انگلیسی

گوینده کد 207


گوینده، دوبلور و تدوینگر، گویندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی، دانشجوی رشته مدیریت فرهنگ و هنر

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۱۷۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 2 روز کاری