گوینده کد 342

 گویندگان صدا آشنا
 گوینده بانک صدا
 گویندگان رادیو و تلوزیون

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر , گوینده تلفن گویا

زبان : فارسی

گوینده کد 342


مدرس فن بیان در بسیاری از موسسات مجری و گوینده رادیو اصفهان اجرا برنامه تلویزیونی مستند افق از سال 1387 تا کنون همکاری با صدای شهر از سال 1389 تا کنون گوینده برنامه ویژه زندگی شهدا استان اصفهان از سال 1390تا کنون مجری برنامه تلویزیونی همراه پلیس از طرف فرماندهی انتظامی استان اصفهان اجرا همایش های دانشگاه آزاد خوراسگان از سال 1385 تا کنون و . . . برگزیده جشنواره کشوری آموزشگاه های آزاد سینمایی در رشته گویندگی و دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره در تابستان 1390 کاندیدای سومین جشنواره رادیو جوان در زمستان 1392

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۵۳۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری