گوینده کد 360

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده دکلمه

زبان : فارسی

گوینده کد 360


در زمینه مجری برنامه های سخنرانی و مراسم شرکت های آبفا تابعه وزارت نیرو فعال هستم. برای گوینگی رادیو اصفهان هم در مراحل بتدایی قبول شدم اما در گزینش رد شدم.

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۲۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : روز کاری

در حال حاضر گوینده مورد نظر در دسترس نیست !

نمونه کارهای من

نتیجه‌ای یافت نشد.