گوینده کد 374

  گویندگان انگلیسی زبان
 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر , گوینده تلفن گویا

زبان : انگلیسی

گوینده کد 374


مسلط به مکالمه، نوشتن، ویرایش و گویندگی به زبان انگلیسی. سابقه فعالیت برای شرکتهای بین المللی

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۲۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری