گوینده کد 379

  گویندگان انگلیسی زبان
 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : انگلیسی

گوینده کد 379


مدرس و گوینده زبان انگلیسی 4 سال سابقه تدریس در آموزشگاه های شهر اصفهان 12 سال سابقه فعالیت در رشته زبان انگلیسی بصورت حرفه ای یکسال سابقه فعالیت در رشته گویندگی

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۲۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 2 روز کاری