گوینده کد 410

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی

گوینده کد 410


قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۱۵۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 2 روز کاری

نمونه کارهای من