گوینده کد 412

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر , گوینده کاراکتر های کارتونی

زبان : فارسی, انگلیسی

گوینده کد 412


قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۱۵۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری