گوینده کد 439

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر , گوینده دکلمه

زبان : فارسی

گوینده کد 439


مجری برنامه های اموزشی و سینمار های دانشگاه گوینده رادیو و پادکست های اینترنتی گوینده تیزر های آموزشی و...

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۲۵۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری