گوینده کد 110

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر , مجری رادیو

زبان : فارسی

گوینده کد 110


قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۹۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری