گوینده کد 465

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی

گوینده کد 465


گوینده رادیو و بازیگر صدا مجری و نریتور

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۱۵۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری

نمونه کارهای من