گوینده کد 164

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی

گوینده کد 164


گوینده تیزرهای تبلیغاتی و موشن گرافیک

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۸۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری