گوینده کد 542

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی

گوینده کد 542


گوینده ی رادیو ، نریتور ، گوینده ی تیزر

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۴۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری

نمونه کارهای من