گوینده کد 543

  گویندگان انگلیسی زبان
 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر , گوینده تلفن گویا

زبان : فارسی, انگلیسی, ترکی استانبولی, ترکی آذری

گوینده کد 543


گوینده و نریتور به زبان های انگلیسی، فارسی و ترکی؛ مدرس IELTS و TOEFL، ارشد مترجمی زبان انگلیسی.

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۲۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری