گوینده کد 107

گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی

گوینده کد 107


قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۱۳۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : روز کاری

در حال حاضر گوینده مورد نظر در دسترس نیست !

نمونه کارهای من