گوینده کد 103

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی

گوینده کد 103


گوینده و دوبلوراصفهان وشاهین شهر‌ .دارای گواهینامه تخصصی فن بیان وگویندگی و دوبله فعالیت در زمیه اجرا.گویندگی‌.دوبله.نریشن خوانی.کتاب صوتی

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۲۵۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری