گوینده کد 606

 گوینده بانک صدا

زمینه های فعالیت : گوینده تیزر

زبان : فارسی, انگلیسی, عربی, فرانسه

گوینده کد 606


مسلط به 3 زبان انگلیسی، فرانسه و عربی

قیمت هر صفحه نریشن : ‎ تومان۴۰۰٬۰۰۰
میانگین زمان تحویل یک پروژه یک صفحه ای : 1 روز کاری