تیزر تبلیغاتی

گوینده
گوینده کد 236
عنوان اثر
تیزر تبلیغاتی
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات

به زبان ترکی آزربایجانی
تیزر تبلیغاتی به سفارش شبکه تلوزیونی در کانادا

به زبان ترکی آزربایجانی
تیزر تبلیغاتی به سفارش شبکه تلوزیونی در کانادا