بخشی از ویدیو آموزشی فنی (انگلیسی)

گوینده
گوینده کد 374
عنوان اثر
بخشی از ویدیو آموزشی فنی (انگلیسی)
دسته بندی
موشن گرافیک, فیلم آمورشی,
توضیحات

این ویدیو متعلق به یک شرکت آلمانی‌ست و مدت زمان ویدیوی اصلی 10 دقیقه و شامل بیش از 8000 کاراکتر (1500 کلمه) است.

این ویدیو متعلق به یک شرکت آلمانی‌ست و مدت زمان ویدیوی اصلی 10 دقیقه و شامل بیش از 8000 کاراکتر (1500 کلمه) است.