دوغ عالیس

گوینده
گوینده کد 110
عنوان اثر
دوغ عالیس
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, تیزر تلوزیونی, تیزر رادیویی, موشن گرافیک, نریشن,
توضیحات

فرایند تولید و نگهداری دوغ های عالیس

فرایند تولید و نگهداری دوغ های عالیس