تیزر موشن واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی پخش از شبکه های سراسری

گوینده
گوینده کد 625
عنوان اثر
تیزر موشن واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی پخش از شبکه های سراسری
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, تیزر تلوزیونی, تیزر رادیویی, موشن گرافیک, نریشن,
توضیحات

تیزر تبلیغاتی واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی گوینده مهدی آقاخانی بانک صدای گویندگان پخش از شبکه های سراسری

تیزر تبلیغاتی واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی گوینده مهدی آقاخانی بانک صدای گویندگان پخش از شبکه های سراسری