دکلمه ای از دل

گوینده
گوینده کد 654
عنوان اثر
دکلمه ای از دل
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات