دكلمه ي به بيداري سوگند

گوینده
گوینده کد 127
عنوان اثر
دكلمه ي به بيداري سوگند
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات