دکلمه باران گرفته ام

گوینده
گوینده کد 572
عنوان اثر
دکلمه باران گرفته ام
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات