بخشی از ویدیو آموزشی (انگلیسی)

گوینده
گوینده کد 374
عنوان اثر
بخشی از ویدیو آموزشی (انگلیسی)
دسته بندی
موشن گرافیک, فیلم آمورشی,
توضیحات

این ویدیو، بخشی کوتاه از یک ویدیوی 7 دقیقه‌ای و از سری ویدیوهای آموزشی به سفارش یک شرکت آلمانی است.

این ویدیو، بخشی کوتاه از یک ویدیوی 7 دقیقه‌ای و از سری ویدیوهای آموزشی به سفارش یک شرکت آلمانی است.