دوبله فیلم whiplash

گوینده
گوینده کد 750
عنوان اثر
دوبله فیلم whiplash
دسته بندی
دوبله فیلم, صدا سازی ,
توضیحات

دوبله فیلم whiplash (ضربه شلاق)

شخصیت هایی که جاشون صحبت کردم :مایلز تلر و جی کی سیمونز

دوبله فیلم whiplash (ضربه شلاق)

شخصیت هایی که جاشون صحبت کردم :مایلز تلر و جی کی سیمونز