تیزر برنامه تلویزیونی

گوینده
گوینده کد 752
عنوان اثر
تیزر برنامه تلویزیونی
دسته بندی
تیزر رادیویی,
توضیحات

تیزر جذب اگهی برای دفتر نمایندگی انحصاری صدا وسیما در گلستان

تیزر جذب اگهی برای دفتر نمایندگی انحصاری صدا وسیما در گلستان