تیزر انگلیسی شرکت تالیران

گوینده
گوینده کد 772
عنوان اثر
تیزر انگلیسی شرکت تالیران
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, تیزر تلوزیونی,
توضیحات

ضبط شده در سال 1397. در راستای جذب مشتریان خارجی و تفهیم آنها در مورد محصولات , شرکت خواستار بود که این اینفومرشال با لحن ساده (بدون لهجه غلیظ) انگلیسی بیان شود.

ضبط شده در سال 1397. در راستای جذب مشتریان خارجی و تفهیم آنها در مورد محصولات , شرکت خواستار بود که این اینفومرشال با لحن ساده (بدون لهجه غلیظ) انگلیسی بیان شود.