دوبله بازی کرونا

گوینده
گوینده کد 236
عنوان اثر
دوبله بازی کرونا
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, دوبله فیلم, صدا سازی ,
توضیحات

دوبله اولین بازی کرونا در دنیا توسط شرکت گونای در ایران

دوبله اولین بازی کرونا در دنیا توسط شرکت گونای در ایران