نریشن ویروس کرونا

گوینده
گوینده کد 397
عنوان اثر
نریشن ویروس کرونا
دسته بندی
نریشن,
توضیحات

این ویدیو برای اطلاع رسانی در مورد ویروس کرونا به سفارش خبرگزاری ایمنا ساخته شده است .

این ویدیو برای اطلاع رسانی در مورد ویروس کرونا به سفارش خبرگزاری ایمنا ساخته شده است .