دکلمه گاهی وقتا

گوینده
گوینده کد 750
عنوان اثر
دکلمه گاهی وقتا
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات

گاهی وقتا فراموش کن کجایی،
به کجا رسیدی و به کجا نرسیدی،
گاهی وقتا فقط زندگی کن...

 

گاهی وقتا فراموش کن کجایی،
به کجا رسیدی و به کجا نرسیدی،
گاهی وقتا فقط زندگی کن...