تیزر تلویزیونی

گوینده
گوینده کد 142
عنوان اثر
تیزر تلویزیونی
دسته بندی
تیزر تلوزیونی,
توضیحات

این کار جهت بزرگداشت شهید مدافع حرم محمود رادمهر و پخش از شبکه مازندران تهیه شد

این کار جهت بزرگداشت شهید مدافع حرم محمود رادمهر و پخش از شبکه مازندران تهیه شد